DTC greške i obaveštenja

DTC daljinsko očitavanje grešaka sa board računara je opcija novije generacije. U svakom momentu možete videti da li na nekom vozilu ima neka greška koju je board računar izbacio ili ima neko obaveštenje ( nadolazeći servisni interval, nizak nivo ulja u motoru, AIR BAG nije u funkciji, ABS prijavljuje grešku.....). Na ovaj način unapred ćete znati kad je potrebno isključiti vozilo iz saobraćaja i poslati ga u servis. Takođe, nećete doći u situaciju da imate u radu neispravno vozilo. Nemarnost i neizveštavanje vozača da vozilo treba da ide u servis sa ovim dodatkom je PROŠLOST!


IMAJTE VOZILO NA DLANU