Identifikacija vozača

Posedujete više službenih vozila u voznom parku koje Vaši zaposleni koriste ali nemate evidenciju o korišćenju vozila - LogiMaps GPS će rešiti Vaš problem. Ugradnom uređaja za identifikaciju vozača imaćete evidenciju o korišćenju službenih vozila na dnevnom nivou. Istoriju podataka čuvamo godinu dana tako da možete i retroaktivno videti ko je vozio neko vozilo određenog dana. Na ovaj način možete izbeći polemiku koja će se voditi  ukoliko dođe do nekog štetnog događaja (stigne naknadno saobraćajna kazna, dođe do oštećenja drugog vozila od sreane Vašeg službenog vozila itd.).