Komunikacija i navigacija

Česta je pojava da Vas vozači  zovu iz inostranstva zbog različitih stvari. Neke od tih stvari vezane su za posao a neke baš i nisu. Sve to povećava troškove telefonskih razgovora i ujedno troškove firme. Nekada vozači naprave visoke račune koristeći telefon i u privatne svrhe. Tome može doći kraj uvođenjem KOMUNIKACIJE SA VOZAČEM!


U svakom vozilu instalira se PC / Tablet 7 inča, koji poseduje našu Chat aplikaciju za komuniciranje sa dispečarima. Sve što bi vozač pitao putem mobilnog telefona, može napisati kroz našu aplikaciju. Vozač može od strane dispečera dobiti sve potrebne informacije vezane za posao: vreme i mesto utovara / istovara, gde i kada da pravi pauzu, da li je potrebno nešto vanredno da obavi, da li je uplaćena plata . . . . . 


Pored komunikacije, vozač će na PC / Tabletu moći da koristi navigaciju. Neće biti potrebno da prekucava adresu uz dela koji je predviđen za komunikaciju već će klikom na adresu ili koordinate direktno preći u deo navigacije koja će ga odvesti na željenu adresu. Ovde je bitno pomenuti da imamo navigacije za putnički i teretni deo tako da ne može doći do toga da kamion krene najbližom putanjom kroz neki grad ili zabranjenu zonu za kamione.