Putni nalog i obračun troškova

Svako vozilo ima svoju knjigu putnih naloga i obračuna u kojima stoji:

 • vozilo i registarska oznaka
 • vreme kretanja na rutu
 • početna kilometraža
 • početni nivo goriva
 • akontacija koju je vozač uzeo
 • svako sipanje goriva
 • svako istakanje goriva
 • vreme i istorija vožnje (nakon povratka sa rute)
 • poslednje očitana kilometraža (nakon povratka sa rute)
 • poslednji nivo goriva (nakon povratka sa rute)
 • kilimetraža rute (nakon povratka sa rute)
 • ukupno potrošeno gorivo (nakon povratka sa rute)
 • prosečna potrošnja (nakon povratka sa rute)

Na ovaj način imaćete evidenciju o svim troškovima koji su nastali u toku jedne rute. Takođe, imaćete mogućnost da sa vozačima pričate o podacima koje ste dobili putem LogiMaps GPS sistema i da ukažete na neke loše stvari (visoka potrošnja goriva, istakanje goriva, sipanje goriva na pogrešnoj pumpi, prekoračenje brzine . . . . . ).