Temperatura u hladnjači

Ukoliko vozite robu pod temperaturnim režimom, mogućnost praćenja temperature u realnom vremenu je veliko olakšanje. U svakom momentu možete znati kolika je temperatura u hladnjači na utovaru, u toku vožnje i na istovaru. Postoji mogućnost da odredite u aplikaciji željeni temperaturni režim tako da za svako povećanje ili smanjenje temperature van željenog režima, sofrver će Vam poslati alarm. Na ovaj način izbegavate nezadovoljstvo klijenata ukoliko temperatura nije adekvatna na utovaru ili istovaru, sprečavate otapanje robe i izbegavate gubitke koji mogu nastati.