Javna preduzeća

Upotreba  softverа prаćenjа vozilа u sistemima javnih preduzeća, svakako bi imala pozitivan efekat, jer se na taj način mogu obezbediti odgovarajuće informacije u svakom trenutku. Neke od tih informacija imаju značaj u kontoli potrošnje goriva (trenutna količina goriva u rezervoaru, mesto popune gorivom i sl.), dok deo informacija može biti od izuzetnog značaja, pre svega, misli se na očitavanje brzine kretanja, lokacije vozila, veličine usporenja i ubrzanja i sl.