Međunarodni transport

Danas daljina više ne predstavlja prepreku u međunarodnom poslovanju i transportu. Kako moderna sredstva komunikacije sve više približavaju poslovne partnere koji su često veoma udaljeni neophodno je logisticki podržati sve aktivnosti ovih poslovnih odnosa. Zahtevi za kvalitetom postaju sve izraženiji a sam kvalitet postaje sve manje uočljiv. U takvom ambijentu profesionalnost nije više jedini preduslov uspeha već to postaje i lični odnos koji se razvija izmedu poslovnih partnera a koji postaje osnov uspešne saradnje. 


Moderno doba sa sobom je donelo i modernu tehnologiju. GPS je poseban sistem za satelitsko praćenje vozila a samim tim i robe koja se prevozi. To doprinosi neprekidnom nadzoru kretanja u zemlji i inostranstvu, 24 sata dnevno. Takođe, ovi sistemi omogućavaju obradu i procenu podataka o kretanju. Samim tim dobija se kompleksni pregled statusa vozila, efektivnosti i statusa robe.

Ovakav sistem za globalno pozicioniranje se koristi između ostalog kako bi se obezbedila kontrola, upravljanje voznim parkom i jednostavno praćenje svih vrsta prevoza.