Niskogradnja

Mašine za zemljane radove se koriste za: iskop, utovar, transport, istovar, ravnanje, nabijanje i razastiranje zemlje ili rasutog materijala. U ovu grupu mašina spadaju: bager, buldožer, utovarivač, skreper, grejder, ravnjač, valjak, jež, vibracioni nabijač, finišer. Na svim pomenutim mašinama firma LogiMaps GPS je ugrađivala GPS uređaje za nadzor i pružala kvalitetnu uslugu svojim korisnicima. Na taj način naši klijenti imaju mogućnost da nadgledaju i optimizuju radne mašine na svojim gradilištima. Takođe, kontrola nivoa goriva i prosečna potrošnja mašina u niskogradnji je veoma bitna zbog sve većih zloupotreba od strane radnika/rukovalaca mašina.