Unutrašnja distribucija

Domaći transport robe podjednako je važan i esencijalan kao i međunarodni transport robe. Distribucija i transport omogućavaju komunikaciju, trgovinu, ali i sve druge vidove razmena dobara između kompanija, firmi i fizičkih lica.

Unutrašnji transport igra veoma važnu ulogu u povezivanju ljudi, ali i rastu ekonomije, kako na lokalnom (mikro), tako i na globalnom (makro) nivou. Takođe, transport ne samo da povezuje kompanije sa kupcima, već i sa dobavljačima. Radi lakše organizacije unatrašnjeg transporta većina firmi odlučuje se za uvođenje GPS praćenja vozila. Na ovaj način sektor logistike imaće veće mogućnosti oko organizacije transporta. Praćenje robe u realnom vremenu kao i analiziranje istorije kretanja predstavljaju osnovu za dalje unapređenje transporta.